28 دسامبر 2011؛ ژجیانگ، چین
در پایان سال 2011:

چنان که در تصویر می‌بینید، کارگران یک کارگاه تولید فانوس‌های کاغذی در روستای تاژیو، در حال حمل فانوس‌ها به انبار هستند.

واقعا زیبا نیست؟!