من به معجزه موسیقی اعتقاد دارم. جادویی که وقتی حضور داره- روحمو آباد می کنه. اینو واقعا می گم. گاهی حس می کنم جاودانه ام!

تقریبا همیشه سعی می کنم همراهم باشه. توی خیابون - توی خونه - موقع غذاخوردن و ... .

ریتم شاد یه آهنگ باارزش و درست و حسابی- از روی زمین بلندم می کنه و منو به یک قدمی تمام آرزوهام می رسونه. آنچنان شارژ می شم که تمام روز در فعالیتم. اگه بگم موسیقی ریتمیک هم مسکنه و هم انرژی زا دروغ نگفتم.

ایکاش می شد لذت قدم زدن همراه با شنیدن یکی از این موسیقی هارو اونم زمانی که دونه های ریز و سبک برف توی هوا بازیگوشی می کنن براتون شرح بدم.

اگه دوست داشتین امتحان کنین. مطمئنم ضرر نمی کنین.