!!!!!اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irیادم بمونه هر روز یه فرصت دوباره ست برای زیستن به شیوه ی دلخواه خودم! خوب حالا من دوست دارم چطور زندگی کنم؟! دسته بندی:پیام نیمه کوتاه


یادم بمونه هر روز یه فرصت دوباره ست

 برای زیستن به شیوه ی دلخواه خودم!

 خوب حالا من دوست دارم چطور زندگی کنم؟!

شاد؛ سرزنده؛ خوش برخورد؛ دوست دلخواه دیگران؛

زیبا؛ متمایز و... شرط می بندم اگر تمام

خوبیهای دنیارو هم ذره ذره به این لیست اضافه کنم

و اگر کسی فقط رد آنها را در وجود من ببینه

فکر میکنه همه آنها یکجا و ذاتی به من هدیه داده شده!

فکر کنم این حدس دیگران میتونه هدیه ی بزرگی

 برای یک شروع دوباره باشه! 

راستی شما ذاتا چطورید؟! (الف-1)